Tel: 0320 266 100

Kalibratieservice verhoogt succesfactor IVF-laboratorium

 

 

Universitair Ziekenhuis Brussel“Betere beheersing van ons IVF-proces”


Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Brussel gaat opnieuw een aantal incubatoren voor de IVF-afdeling bestellen bij Dijkstra Vereenigde. Kwaliteitsmanager IVF Ronny Janssens is uitermate tevreden over de precisie van de apparatuur en de jaarlijkse kalibratieservice.

Het UZ Brussel is groot in IVF-behandelingen. Jaarlijks voert de IVF-afdeling er zo’n 4.600 uit. Enkele jaren geleden zijn 17 nieuwe flatbed incubatoren besteld bij Dijkstra Vereenigde. De kleinere temperatuurtolerantie en stabiele gascondities van deze incubators heeft geleid tot een hoger slagingspercentage bevruchte eicellen.


Ronny Janssens, kwaliteitsmanager IVF legt uit waarom een constante en  juiste temperatuur zo belangrijk is bij in vitro fertilisatie:  “Als de eicellen geïnsemineerd zijn via de klassieke IVF-methode of micro-injectie gaan ze de incubator in. De embryo-ontwikkeling volgen we een aantal dagen en daarna worden afhankelijk van de leeftijd van de patiënte één of twee embryo’s in de baarmoeder geplaatst. De temperatuur tijdens deze ontwikkelingsfase is zeer kritisch. Wij proberen gedurende het hele proces eicellen nooit bloot te stellen aan een te hoge of lage temperatuur - 37,2o C is het maximum dat wij aanvaarden, 36,5 o C het minimum. Om dit te garanderen, dienen de incubatoren te worden gekalibreerd.”

 

Temperatuur beheersen

De kalibratie van de incubatoren is specialistenwerk. “ We wensen de werkelijke temperatuur in de cultuurschaaltjes te kennen en te beheersen en dit is niet eenvoudig. Daarom laten we dit doen door Dijkstra. Je hebt er specifieke, apparatuur en degelijk opgeleide technici voor nodig. De incubatoren hebben tien individuele kamers en in elke kamer wordt een sonde in een schaaltje geplaatst en daarvan de temperatuur afgelezen en zo nodig bijgeregeld. Met de verschillende sondes kunnen ze alle kamers tegelijk verifiëren. Dijkstra heeft een registratieapparaat om alle sondes tegelijk in te lezen en vrij gemakkelijk correcties aan te brengen in de incubator. Er worden grafiekjes van gemaakt om de temperatuurverschillen zo klein mogelijk te maken. De temperatuurheterogeniteit die we behalen tussen de tien kamers onderling is minder dan 0,3 graad, beter dan wat haalbaar is in een standaard incubator.”

Implantatiekans vergroten

Deze kalibratieprocedure laat de afdeling eens per jaar doen. “En uiteraard voor gebruik bij installatie van nieuwe apparatuur. Om continu te volgen hoe de incubator presteert en ons zo nodig te alarmeren, hebben wij in de incubatoren ook nog eens onafhankelijke temperatuursondes en CO2-sondes geplaatst. Die zijn op het apparaatbewakingssysteem aangesloten.”

 De huidige incubatoren hebben de klassieke incubatoren in een grote ruimte vervangen.  Hiermee kan de afdeling de kwaliteit van het IVF-proces veel beter beheersen, weet Janssens. “ De huidige zijn technisch complexer en vragen meer onderhoud, maar hebben een betere temperatuurstabiliteit en vooral gasstabiliteit. Onze incubatoren hebben een CO2-gehalte van 6  procent en een O2-gehalte van 5 procent . Door die waarden constant te houden vergroten we de implantatiekans.  In vergelijking met de oude incubatoren van 250 liter is het gasverbruik bij deze 2,5 liter-toestellen vele malen lager en dus op termijn goedkoper. UZ Brussel blijft groeien en de vraag naar ivf-behandelingen blijft toenemen, daarom hebben we nog negen van deze incubatoren bij Dijkstra besteld.”