Glas is 100% recyclebaar en oneindig te recyclen. Scherven vormen een secundaire grondstof die primaire grondstoffen kan vervangen. Er hoeft daardoor minder nieuw glas geproduceerd te worden. Tevens wordt veel energie bespaard door het gebruik van scherven, scherven smelten namelijk bij lagere temperaturen dan de oorspronkelijke grondstoffen. Dit zorgt vervolgens weer voor een lagere CO2-uitstoot. Glas is dus geen afval, maar permanent en waardevol materiaal dat zijn kwaliteit en puurheid behoudt.

Op dit moment wordt meer dan 80 procent van het verpakkingsglas in Nederland naar de glasbak gebracht. Dit betekent dat een deel van het glas dat nu nog bij het restafval terecht komt, wordt verbrand in een afvalverbrandingscentrale (AVI). Dat glas komt niet meer in aanmerking voor recycling. Energie die vrijkomt bij de verbranding van restafval, wordt voor een deel gebruikt om energie op te wekken of omgezet in warmte dat gebruikt wordt voor stadsverwarming. De as die na verbranding overblijft, wordt deels gebruikt bij de aanleg van wegen.

Ook bij de glasfabrieken hebben er belangrijke doorbraken plaatsgevonden in nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld het hergebruik van restwarmte uit rookgassen. Bij de productie van glas komt veel restwarmte vrij, zo’n 25 tot 35 procent van de totale energie. Als dit opnieuw kan worden gebruikt, waarbij grondstoffen in het glasproces met deze restwarmte worden verwarmd, levert dat een energiebesparing op van 10 tot 15 procent.

 

Verpakken is al verduurzamen

De term duurzame verpakking is eigenlijk dubbelop. Verpakken is namelijk al verduurzamen. Men hoeft minder vaak naar de winkel, het is hygiënischer, er zitten veel minder micro-organismen in het eten dan vroeger, het is langer houdbaar en het leidt tot minder voedselverspilling.Recyclen glas

Nieuwe productietechnieken en procesoptimalisatie hebben ervoor gezorgd dat het vloeibare glas beter wordt verspreid in de mal waardoor het mogelijk is om een dunnere glaswand te verkrijgen. Hierdoor kunnen er lichtere verpakkingen worden geproduceerd die minder energie kosten om te maken. Daarnaast dragen lichtere verpakkingen bij aan lagere transportkosten.

Door de jaren heen heeft de glasindustrie haar productieprocessen voortdurend verbeterd, zowel vanuit economische overwegingen als vanuit milieu overwegingen. Zo werkt de glasindustrie volop mee aan het klimaatakkoord. Er wordt gewerkt aan een routekaart naar fossiele-brandstofvrije glasproductie in 2050. Daarnaast wordt er gekeken naar een manier om een 100 procent glasrecycling te realiseren.

 

Dijkstra Vereenigde gaat voor duurzaam

Dijkstra Vereenigde werkt samen met vooraanstaande partners in de glasindustrie en in de transportsector welke maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Zo is het merendeel van de Europese glasfabrieken in het bezit van een ISO 14001 certificering en een milieumanagementsysteem dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling binnen de organisatie. Daarnaast beschikken onze transportpartners over vrachtauto’s die voldoen aan de strengste milieueisen op het gebied van CO2 uitstoot.